Strong Kids, ondersteuning met de 3 P’s

Er zijn verschillende oplossingsgerichte methodieken die ik toepas om kinderen te helpen groeien en ontwikkelen.
Binnen iedere methode pas ik de 3 P’s toe:
Op dynamische wijze pas ik psycho-educatieve technieken toe en geef ik psychofysieke weerbaarheidstraining in de eigen leefsituatie van het kind.

Positiviteit

Plezier

Power

Waar loopt je kind vast?

Het gedrag van kinderen en jongeren staat vrijwel altijd in relatie tot de leefomgeving waarin zij opgroeien. Ieder kind wordt graag positief benaderd en gemotiveerd. Zeker wanneer je kind even wat minder lekker in zijn vel zit, gedragsproblemen vertoont of een diagnose heeft gekregen zoals ODD, ASS, ADHD of ADD. Mijn visie en werkwijze is erop gericht kinderen in hun kracht te zetten, ze te helpen door de juiste omstandigheden te creëren om hun zelfredzaamheid te ontwikkelen en te begrijpen.

Wat kan hulp betekenen bij het opgroeien en opvoeden

In pedagogische begeleiding staat het kind altijd centraal. Je kind leert:

 

  • Zijn/haar eigen zelfredzaamheid ontwikkelen;
  • stevig in de schoenen staan, grenzen op een rustige manier aangeven;
  • omgaan met conflicten;
  • de eigen ontwikkelingsmogelijkheden vergroten;
  • zich uitdrukken en op een goede manier communiceren;
  • omgaan met faalangst.

Zit je nog met veel vragen?

Neem vrijblijvend contact op
Contact